51 79 16 00 post@haugstadmobel.no

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling vil alltid være en stor del av Haugstads fokusområder, for å knytte til oss kompetanse på fremtidige utfordringer og muligheter. Under kan du lese om prosjekter vi er en del av.

Foto: in-GmbH

SmartFab

I SmartFab vil det være forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på state-of-the-art prinsipper og metoder innen blant annet digitalisering, sirkulær økonomi og produktutvikling. Haugstad er hovedcase i forskningsprosjektet Smartfab, som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Innovasjonsløsninger i prosjektet
SmartFab har fokus på følgende innovasjonsløsninger for bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling av SMB fabrikker og deres verdikjeder til Industri 4.0-nivå:

  1. Sirkulær forretningsmodell for Smart SMB Factory, basert på prinsipper innen sirkulær økonomi, masseprodusert skreddersøm og digitalisering
  2. Produktutviklings- og logistikkmetoder for implementering av Smart SMB Factory
  3. Metode for digitalisert lagerstyring
  4. Datadrevet beslutningsstøttesystem med kunstig intelligens for sanntids overvåkning og styring av verdikjeden
  5. Demonstrasjonsprosjekter i industri bedriftene

Her fokuserer vi på bærekraft og utvikling, som bygger kunnskap for en bærekraftig fremtid.

Totalfinansiering i Smartfab prosjektet er 26 millioner fordelt på to pilotfabrikker.

Våre samarbeidspartnere i prosjektet:
Norgesvinduet
Jærtek AS
Sintef Manufacturing
Sintef Digital
Institutt for maskinteknikk og produksjon på NTNU

DigiFab Industri 4.0

Haugstad har vært partnerbedrift i forskningsprosjektet DigiFab, som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Dette ble fullført og avsluttet høsten 2020. Her har vi hatt fokus på automatisert digitalisering og veikart mot industri 4.0 for SMB fabrikker. I Haugstad har vi hatt hovedfokus på softwareutvikling. Totalfinansiering i DigiFab prosjektet er 9 millioner fordelt på fire pilotfabrikker.

Våre samarbeidspartnere her er:
Knudsen Dørfabrikk
Ertec AS
Molstad modell & form
Q3 Partners
Oslo Met
NTNU
Sintef Manufacturing
Sintef Digital
Jærtek AS
El-Watc
RFID Solutions
Summ Systems
Sdpd PLM